SUMMER SALE

20% Off Marked Price

Tsuba

Home

          TS0471                                 TS0410

         

            Mito Sage Tsuba              Shoami Ikeda          

                                                                                                                                                    

TS0467                                 TS068                                 TS069

         

      Bizen Shoami                   Bushu Masasada                 Choshu Tomonobu 

 

                  TS465                                 TS466            

              

                 Bizen Shoami Fuji                 Eagle in a Pine       

                                                                   

Hit Counter