Swords

Juyo Token

Tosogu

Tsuba

ARMOR ETC

Contact

Home

Haynes

I will be at the sword show in Florida from 6/20 through 6/24, and will answer email after I return.

 

FEATURED  ITEMS

 

      

     Very Early Heianjo                Ko Kattchushi - 9+ cm

 

          

           Ko Tosho Kamakura             Ko Katchushi            

                                                         SALE                       

 

NEW LISTINGS

Formal Dai Sho Tsuba

 

Kaneiye

 

             

                Jingo                                       Higo                                     Tosho                           Akasaka  Cicada         

 

 

KINKO

 

Formal Dai Sho Tsuba

                             

AKASAKA     

           

           

 

 

BUSHU & CHOSHU

      

                   

        

         

                                                                      

  

 

DAIGORO

 

 

ECHIZEN KINAI

   

                                   

 

HEIANJO & YASHIRO

          

          

 

\

HIGO

               

 Jingo                                                       Jingo                                                   Higo      

                 

 

     HIZEN         

 

 

JAKUSHI

              

    

 

 

KANEIYE

 

 

KATCHUSHI

                 

                                                                                                                SALE

Kinko

Formal Dai Sho Tsuba

 

 

 

KO KINKO

                                                                                       

 

MITO

                               

 

NAMI (WAVE)

    

 

 

NAMBAN

       

Daisho

 

  

             

           

          

      

 

 

Namban Set

 

 

ONIN

 

                      SOLD                           

 

 

OWARI

      

 

 

 

REVIVAL

 

 

SAOTOME

 

 

SHINSAKU

 

 

 

SHOAMI

           

             

            

          

            

 

    

SOTEN & KYOTO

    

SOLD                                      

 

 

SWORD SMITHS

    

 

 

TEMBO

 

 

TOCHIBATA

      

SOLD                                   

                                                

 

TOSHO

              

        Ko Tosho - Kamakura                         SOLD                                                               

             

 

 

UMETADA

       

                                                                                                                                      

                                                                          

 

UNIDENTIFIABLE SCHOOLS

        

 

 

19th CENTURY ASSORTED SCHOOLS

         

                 

   

\                                

Hit Counter

 

 

a