Swords

Juyo Token

Tosogu

Tsuba

ARMOR ETC

Contact

Home

Haynes

 

FEATURED  ITEMS

Early Ezo Kitsune Menuki

 

          

Kamakura Ko Tosho            Katchushi Tsuba 

                                                                                  SALE                                             

KINKO

 

Shakudo

                  

 

AKASAKA     

           

           

 

 

BUSHU & CHOSHU

      

                   

        

         

                                                                      

  

 

DAIGORO

 

 

ECHIZEN KINAI

   

                                   

 

HEIANJO & YASHIRO

          

      

 

 

HIGO

        

Hayashi                                               Hirata

                 

 

     HIZEN         

Rare Two Piece Tsuba

 

JAKUSHI

              

    

 

 

                                                                                                                                                                                                                                  

 

KATCHUSHI

            

                                                                                                              

 

 

KO KINKO

   

 

 

MITO

                               

 

NAMI (WAVE)

    

 

 

NAMBAN

Daisho

 

             

           

          

      

 

 

Namban Set

 

 

NORISUKE

 

 

ONIN

 

                      SOLD                           

 

 

OWARI

           

 

 

 

REVIVAL

 

 

SAOTOME

 

 

SHINSAKU

 

 

 

SHOAMI

           

             

            

          

            

 

    

SOTEN & KYOTO

        

 

SWORD SMITHS

    

 

 

TEMBO

 

 

TOCHIBATA

      

 

                                                

 

TOSHO

          

Ko Tosho - Kamakura                          

             

 

 

UMETADA

       

                                                                                                                                      

                                                                          

 

UNIDENTIFIABLE SCHOOLS

        

 

 

19th CENTURY ASSORTED SCHOOLS

         

                 

   

\                                

Hit Counter

 

 

a